DPH

06.12.2022 10:45

Novela zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu na 2 mil Kč

Informace k novele zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 mil Kč najdete zde.
18.11.2021 11:04

Zpětný pronájem nemovitostí z pohledu DPH

Prodej nemovitosti a jeho zpětný pronájem s opcí odkupu nepovažuje Soudní dvůr EU za dodání zboží. V rozsudku C-201/18 se Soudní dvůr EU zabýval...
28.12.2016 19:42

"Skutečné sídlo" pro účely registrace k DPH

Generální finanční ředitelství vydalo Upozornění k registračnímu údaji "skutečné sídlo". Pro úplnost uvádím, že žádný právní předpis pojem "skutečné...
03.08.2016 16:17

Kontrolní hlášení: nově existuje možnost prominout pokutu

Možnost promíjení některých pokut za nesplnění povinností souvisejících s podáváním kontrolního hlášení se dnes stala součástí zákona o DPH. Jedná se...
19.01.2015 23:00

Režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů předmětu plnění ve Výpisu z evidence podle § 92a zákona o DPH od 1.1.2015 a od 1.4.2015

Režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů předmětu plnění ve Výpisu z evidence podle § 92a zákona o DPH od 1.1.2015 a od 1.4.2015 19.01.2015...

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN