Správa daní

02.04.2017 16:16

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

S účinností od 6.3.2017 se rozšiřuje výčet důvodů pro prominutí pokuty: Možnost prominout pokutu...
10.08.2016 11:25

Podmínky k prominutí pokut za nepodání kotrolního hlášení

Generální finanční ředitelství vydalo Pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání...
03.05.2013 09:07

Specifika při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Od 1. 1. 2013 dochází podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále...
29.12.2012 17:38

Informace k EPO - přihlášky k registraci

S účinností od 01.01.2013 nebudou na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz k dispozici...

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN