zdanění fyzických osob

 
 
Zdravotní pojištění OSVČ rok 2024
 
 
Výše pojistného je 13,5% z vyměřovacího základu, který je dán ve výši 1/2 příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů. 
Vyměřovací základ je dán ve výši 400 000 Kč x 0,135 = 54 000 Kč / 12 měsíců = 4 500 Kč měsíční záloha
 
 
Minimální vyměřovací základ je dán ve výši dvanáctinásobku poloviny průměrné měsíční mzdy. 
Průměrná mzda pro rok 2024 je stanovena ve výši 43 967 Kč, minimální záloha je dána výpočtem 43 967 Kč/2 x 0,135 = 2 968 Kč 
 
 
Sociální pojištění OSVČ rok 2024
 
Výše pojistného je 29,2 % z vyměřovacího základu, který je dán ve výši 55% ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů. 
Vyměřovací základ je dán ve výši 400 000 Kč x 0,292 = 116 800 Kč / 12 měsíců = 9 734 Kč měsíční záloha
 
Minimální vyměřovací základ je stanoven v případě, kdy OSVČ nedosáhnul stanoveného minimální měsíčního vyměřovacího základu, který je pro rok 2024 stanoven ve výši 13 191 Kč u hlavní činnosti, a 4 837 Kč u vedlejší činnosti. 
Minimální záloha pro hlavní činnost je dána ve výši 3 852 Kč, pro vedlejší činnost pak ve výši 1 413 Kč.
 
Minimální výše zálohy na nemocenské pojištění je 216 Kč pro hlavní i vedlejší činnost. 
 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN