Archiv článků

05.06.2024 11:55

Dohody o provedení práce 2024

Ve středu dne 29.5.2024 Senát schválil Sněmovní tisk 570, jehož součástí je i úprava v oblasti odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce.  Jak jsme vás již dříve informovali , na přípravě této novely se aktivně podílela Komora daňových...
17.04.2024 11:56

Změny u dohody o provedení práce

 Změny v oblasti dohod o provedení práce, které byly schváleny v rámci konsolidačního balíčku a které měly nabýt účinnosti od 1. 7. 2024, by v praxi výrazně zkomplikovaly mzdovou evidenci a v některých ohledech by byly v podstatě neproveditelné. Toto Komora daňových poradců ČR vytrvale opakuje...
02.04.2024 09:13

Změny v institutu paušální daně pro rok 2024

Změny platné od 1. ledna 2024 Součástí konsolidačního balíčku pro rok 2024 je také novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů“), kterým s účinností k 1. 1. 2024 mimo jiné ruší registrační povinnost u poplatníků daně z příjmů...
19.02.2024 18:29

DPH u elektřiny a plynu od 1.1.2024

Na základě změny zákona o DPH se od 1.1.2024 mění DUZP u dodání elekřiny a plynu a to tak, že DÚZP je nově stanoveno jako den vyhotovení dokladu o vyúčtování. Změna je uvedena v § 21 odst. 4 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty.  Při fakturaci v cizí měně bude jako kurz použit kurz...
04.01.2024 14:02

Konsolidační balíček

Na základě konsolidačního baličku byl novelizován také zákon o dani  z nemovitých věcí. Stručný přehled změn přinášíme zde. Překontrolujte si  také , zda máte nově povinnost podat daňové přiznání či nikoli. 
30.06.2023 09:15

Daňové milostivé léto

K daňovému milostivému létu pro rok 2023 vydalo MInisterstvo financí novou tiskovou zprávu.
07.02.2023 10:05

Nová sleva na pojistném na sociální zabezpečení

Na základě novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, došlo k zavedení slevy na pojistném, které odvádí zaměstnavatel u určitých skupin zaměstnanců v pracovním poměru se zkráceným úvazkem.  Výše slevy činí 5% z vyměřovacího...
03.01.2023 15:40

Průměrná mzda 2023

Průměrná mzda pro rok 2023 je stanovena ve výši 40 324 Kč a je dána součinem všeobecného vyměřovacího základu 38 294 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0530. Rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění se proti roku 2022 zvyšuje na částku 4 000 Kč  (do roku...
14.12.2022 18:28

Zdanění jednatele - nerezidenta ČR

Jeho odměna bude zdaněna podle § 22 odst. 1 písm. g) bod 6 ZDP - srážkovou daní v sazbě 15% podle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP. Sazba může být snížena pouze tehdy, pokud tak stanoví smlouva o zamezení dvojího zdanění. 
06.12.2022 10:50

Vratka přeplatku na dani

 Ministerstvo financí spustilo nový portál, kde si poplatník může jednoduše požádat o vratku přeplatku na kterékoli dani. Pokud poplatník daň nespecifikuje, jsou mu vrácen všechny přeplatky. Pozor na to, aby finanční úřad nevrátil platbu (Vámi provedené) úhrady daně, pokud si požádáte o vratku...

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN