Archiv článků

19.02.2024 18:29

DPH u elektřiny a plynu od 1.1.2024

Na základě změny zákona o DPH se od 1.1.2024 mění DUZP u dodání elekřiny a plynu a to tak, že DÚZP je nově stanoveno jako den vyhotovení dokladu o vyúčtování. Změna je uvedena v § 21 odst. 4 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty.  Při fakturaci v cizí měně bude jako kurz použit kurz...
04.01.2024 14:02

Konsolidační balíček

Na základě konsolidačního baličku byl novelizován také zákon o dani  z nemovitých věcí. Stručný přehled změn přinášíme zde. Překontrolujte si  také , zda máte nově povinnost podat daňové přiznání či nikoli. 
30.06.2023 09:15

Daňové milostivé léto

K daňovému milostivému létu pro rok 2023 vydalo MInisterstvo financí novou tiskovou zprávu.
07.02.2023 10:05

Nová sleva na pojistném na sociální zabezpečení

Na základě novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, došlo k zavedení slevy na pojistném, které odvádí zaměstnavatel u určitých skupin zaměstnanců v pracovním poměru se zkráceným úvazkem.  Výše slevy činí 5% z vyměřovacího...
03.01.2023 15:40

Průměrná mzda 2023

Průměrná mzda pro rok 2023 je stanovena ve výši 40 324 Kč a je dána součinem všeobecného vyměřovacího základu 38 294 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0530. Rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění se proti roku 2022 zvyšuje na částku 4 000 Kč  (do roku...
14.12.2022 18:28

Zdanění jednatele - nerezidenta ČR

Jeho odměna bude zdaněna podle § 22 odst. 1 písm. g) bod 6 ZDP - srážkovou daní v sazbě 15% podle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP. Sazba může být snížena pouze tehdy, pokud tak stanoví smlouva o zamezení dvojího zdanění. 
06.12.2022 10:50

Vratka přeplatku na dani

 Ministerstvo financí spustilo nový portál, kde si poplatník může jednoduše požádat o vratku přeplatku na kterékoli dani. Pokud poplatník daň nespecifikuje, jsou mu vrácen všechny přeplatky. Pozor na to, aby finanční úřad nevrátil platbu (Vámi provedené) úhrady daně, pokud si požádáte o vratku...
06.12.2022 10:45

Novela zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu na 2 mil Kč

Informace k novele zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 mil Kč najdete zde.
06.12.2022 10:43

Zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství DPH

Informace k novele zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 mil Kč najdete zde.
08.09.2022 08:39

Valorizace cestovních náhrad pro rok 2022

Vyhláškou č. 47/2022 byla od 12.3.2022 zvýšena sazba za 1 kw elekřiny. Vyhláškou č. 116/2022 Sb. byla od 14.5.2022 zvýšena cena za 1 litr nafty a 95octanového benzínu. Vyhláškou č. 237/2022 Sb. bylo od 20.8.2022 zvýšeno stravné na pracovních cestách  a vyhlášková cena 98octanového...

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN