Zahraniční stravné 2023

 

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahranicní stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného pro rok 2023 vyhláškou č.  401/2022 Sb..

 
 
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné ve výši:
  • plné sazby trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
  • 2/3 základní sazby trvá-li pracovní cesta 12 – 18 hodin
  • 1/3 výši trvá-li pracovní cesta 12 hodin a méně, minimálně však jednu hodinu anebo více než 5 hodin v případě, že zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR nárok na tuzemské stravné podle §  163 nebo § 176 zákoníku práce
  • trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než jednu hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. Doby strávené mimo území ČR, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni se pro účely zahraničního stravného sčítají. Stravné se pak určí pro ten stát, ve kterém zaměstnanec stráví v klaendářním dni nejvíce času. 

 

Krácení stravného

Pokud bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu (§ 170 odst. 5 zákoníku práce):

  • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby
  • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby
  • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby

V případě nekracení stravného je na takto poskytnuté stravné hleděno jako na nadlimitní stravné podléhající zdanitelnému příjmu zaměstnance.

 

Nárok na stravné u státní  a veřejné správy (zaměstnanec jmenovaný v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce)  zaniká, pokud během pracovní cesty v rozsahu

  • 12 hodin a méně obdrží zaměstnanec zdarma dvě jídla
  • 12 hodin a více obdrží zaměstnanec zdarma tři jídla
 
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu, a to až do předpokládné plné výše stravného. 
 
 
Základní výše stravného u vybraných zemí
 
50 € Itálie, Francie, Belgie
45 € Německo,  Rakousko, Španělsko, Polsko
40 € Maďarsko, Portugalsko
35 € Slovensko
60 USD Spojené státy americké
50 USD Kanada
 

Zpět

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN