Le Liquidazioni societarie

Per Liquidazione di una societa` si intende la sua chiusura definitiva. La decisione dei soci di liquidare la propria societa` puo` avere diverse ragioni, per esempio:

il compimento quindi la fine dei propri affari;

impossibilità di attuazione del piano d` affari,;

la mancanza di ordini e di affari e successiva graduale eliminazione di attività, ect ect,;

La liquidazione di una società può essere annullata solo nel caso in cui la societa` avra` un successore legale o in pancia della società dopo la conclusione della procedura di insolvenza non sussiste alcun tipo di proprieta`. Pagina d` ingresso alle socie.....

Povinnosti likvidátora

  • sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy a soupis jmění
  • oznámení o vstupu společnosti do likvidace všem známým věřitelům
  • zveřejnění rozhodnutí o zrušení společnosti v Obchodním věstníku
  • přezkoumání přihlášených pohledávek do likvidace
  • převedení veškerého majetku na peníze
  • sestavení závěrečné účetní závěrky
  • podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříků případně podání insolvenčního návrhu, jsou-li k tomu zákonné důvody

Contatti

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Cerca nel sito

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN