Dohody o provedení práce 2024

05.06.2024 11:55

Ve středu dne 29.5.2024 Senát schválil Sněmovní tisk 570, jehož součástí je i úprava v oblasti odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce.  Jak jsme vás již dříve informovali , na přípravě této novely se aktivně podílela Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s ostatními zástupci podnikatelů, tj. především Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Smyslem novely je zrušit právní úpravu schválenou v rámci konsolidačního balíčku, která je platná, avšak zatím nenabyla účinnosti, a která je velmi obtížně spravovatelná a neúměrně administrativně zatěžující. Výše uvedená novela by měla nabýt účinnosti dne 1.7.2024.

Na základě novely by měl být do konce roku 2024 na dohody o provedení práce aplikován stávající režim odvodu pojistného (tj. limit měsíčního hrubého příjmu ve výši 10 000 Kč pro odvod pojistného u jednoho zaměstnavatele bez ohledu na to, kolik dohod má zaměstnanec sjednáno s ostatními zaměstnavateli). Navíc se od 1.7.2024 zavádí nová oznamovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení na veškeré dohody o provedení práce bez ohledu na to, zda z dohody bude povinnost odvést pojistné či nikoliv.

Od 1.1.2025 se bude dohoda o provedení práce více přibližovat odvodové povinnosti v případě dohody o pracovní činnosti / zaměstnání malého rozsahu, pokud se nebude jednat o tzv. oznámenou dohodu. 

V případě zaměstnání malého rozsahu by účast na nemocenském pojištění měla být založena při překročení zákonného limitu, který v současné době činí 4 000 Kč / měsíčně. Pro příští rok (tj. pro rok 2025) je předpokládáno jeho navýšení na částku 4 500 Kč.

U oznámených dohod (v případě jedné nebo více dohod podepsaných u jednoho zaměstnavatele) by měsíční hranice pro odvod pojistného měla být stanovena ve výši 25 % průměrné mzdy zaokrouhlená na celé pětisetkoruny směrem dolů. Optikou průměrné mzdy pro rok 2024 by se tak jednalo o částku 10 500 Kč, od které by vznikala povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Na základě předběžných informací od České správy sociálního zabezpečení je pravděpodobné, že by se měsíční hranice měla od 1.1. 2025 navýšit na částku 11 000 Kč.

V současné době dále Komora daňových poradců ČR spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Českou správou sociálního zabezpečení, poslankyní M. Jílkovou a poslancem M. Kohajdou na přípravě metodické informace obsahující rozličné praktické příklady z pohledu odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce, která by měla být v blízké době zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jiří Nesrovnal
člen Prezidia, vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob

Lenka Nováková
vedoucí Sekce daně z příjmů fyzických osob

 

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN