Informace Generálního finančního ředitelství ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí

13.01.2013 19:13

Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů,  byl mimo jiné novelizován i zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou se k 1. 1. 2013 zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí  ze 3 % na 4 % ze základu daně. Zvýšená sazba se vztahuje na případy změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo  od 1. 1. 2013.

Nastala-li   skutečnost, která byla předmětem daně z převodu nemovitostí,  do 31. 12. 2012, použije se sazba daně z převodu nemovitostí ve výši 3%, tj. podle § 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti uvedené novely.

Ke změně vlastnictví dochází např. ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, u nemovitostí evidovaných v  katastru nemovitostí;  ke dni účinnosti smlouvy u nemovitostí, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí;  nabytím právní moci rozhodnutí, kterým se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, v případech výše neuvedených.

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN