Informace k novým tiskopisům k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014

08.12.2014 13:59

Informaci k novým tiskopisům k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014 zveřejnilo MF ČR na svém webu. Do tiskopisu jsou zapracovány změny vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění pro zdaňovací období 2014. Nově se v oddílu 3. tiskopisu přiznání objevuje řádek č. 52a týkající se § 34 odst. 4 - odpočtu na podporu odborného vzdělávání. V 5. oddílu je nově řádek č. 69a na kterém se zaznamenává možnost uplatnění slevy za umístění dítete do předškolního zařízení dle § 35ba odst. 1 písm. g) . V 7. oddílu je nově uveden řádek 87b upravující sraženou daň podle § 36 odst. 8 zákona o daních z příjmů. S těmito změnami souvisí také úprava řádků u příloh daňového přiznání.

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN