Jak správně uplatnit plnou moc na odklad daňového přiznání u Finančního úřadu

20.03.2014 14:27

Největší „příval“ klientů požadujícíh odklad daňového přiznání nastává obvykle v posledním březnovém týdnu, kdy klasické doručení plné moci poštou na příslušný finanční úřad do 31. 3. 2014 bývá nejisté. Pokud chcete mít  jistotu, že Vaše plná moc bude finančním úřadem přijata, zbývá plnou moc na finanční úřad odnést osobně, anebo ji podat elektronicky. Víte však, jak má správné elektronické podání proběhnout?
Existuje několik způsobů, jak platně podat plnou moc na příslušný finanční úřad elektronicky, jejichž výčet uvádím níže:

  1. klient plnou moc odešle ze své datové schránky na finanční úřad (podpis fyzické osoby nebo statutárního orgánu korporace na plné moci není nutný, zrovna tak není nutná akceptace plné moci daňovým poradcem),
  2. listinná plná moc podepsaná klientem bude konvertována do digitální podoby (např. na Czech POINT) a odeslána z datové schránky daňového poradce na finanční úřad,
  3. klient opatří plnou moc svým uznávaným elektronickým podpisem a zašle ji daňovému poradci emailem, ten ji poté odešle ze své datové schránky na finanční úřad,
  4. klient plnou moc odešle ze své datové schránky do datové schránky daňového poradce (předpokladem je aktivace transferů v soukromé sféře v datové schránce - to znamená povoleny tzv. poštovní datové zprávy, které jsou ovšem zpoplatněny) a ten ji pak odešle ze své datové schránky na finanční úřad,
  5. klient opatří plnou moc svým uznávaným elektronickým podpisem a podá ji přes EPO jako obecnou písemnost,
  6. krajní variantou pro případy nejvyšší nouze je i postup, kdy daňový poradce či klient plnou moc odešle na podatelnu finančního úřadu emailem nebo do jeho datové schránky či ji podá přes EPO jako obecnou písemnost (bez uznávaného elektronického podpisu) a do pěti dnů toto podání opakuje řádným způsobem (jeden z výše uvedených elektronických způsobů, či osobní doručení).

Závěrem bych chtěla zmínit případ klienta, za něhož jedná více jednatelů společně. V tomto případě je možné postupovat způsobem uvedeným v bodě 2. a dále v bodě 5., kdy je plná moc opatřena uznávaným elektronickým podpisem každého z jednatelů. Dalším možným postupem je, že každý z jednatelů podá plnou moc datovou schránkou zvlášť (přihlásí se k datové schránce společnosti pod svými přihlašovacími údaji).

A na konec, pozor na to, že v dikci § 27 odst. 2 Daňového řádu, musí být plná moc uplatněna v termínu u místně i věcně příslušného správce daně!

 

Článek byl zpracován Danielou Císařovskou, IT sekce KDPČR

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN