Podmínky k prominutí pokut za nepodání kotrolního hlášení

10.08.2016 11:25

Generální finanční ředitelství vydalo Pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Pokyn upravuje postup finanční správy při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH. Pokyn se vztahuje k pokutám dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, což jsou pokuty ve výši 10, 30 a 50 tis. Kč. Žádost lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu, a je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 1 tis. Kč. 

Více informací v pokynu.

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN