Průměrná mzda 2023

03.01.2023 15:40

Průměrná mzda pro rok 2023 je stanovena ve výši 40 324 Kč a je dána součinem všeobecného vyměřovacího základu 38 294 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0530.

Rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění se proti roku 2022 zvyšuje na částku 4 000 Kč  (do roku 2021 byl ve výši 3 500 Kč).  Odvodům sociálního pojištění tak podléhá již příjem ve výši 4 000 Kč, nikoli až příjem ve výši 4 001 Kč.

48násobek průměrné mzdy jako hranice pro uplatnění progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 23 % (solidární zvýšení daně) je stanoven ve výši  1 935 552 Kč  (v roce 2022 byl stanoven ve výši 1 867 728 Kč). 

Minimální výše záloh na zdravotní pojištění platná pro rok 2023 je stanovena ve výši 2 722Kč ( v roce 2022 byla stanovena ve výši 2 627 Kč) a na důchodové pojištění stoupne z částky 2 841 Kč platné pro rok 2022 na částku 2 944 Kč platnou pro rok 2023. OSVČ s vedlejší činností hradí minimální zálohu ve výši  1 178,- Kč (v roce 2021 to byla částka 1 137,- Kč).

Osoby bez zdanitelných příjmů hradí pojistné na zdravotní pojištění ve výši 2 336,- Kč. 

OSVČ v paušálním režimu budou hradit v prvním pásmu v roce 2022 měsíční zálohu ve výši 6 208 Kč (pro rok 2022 byla záloha  stanovena ve výši 5 994,- Kč) ; termín lednové úhrady je stanoven do 20.1.2023, u OSVČ které do režimu vstoupí později pak nejpozději v den zahájení podnikání. Ve druhém pásmu je měsíční záloha stanovena ve výši 16 000 Kč a ve třetím pásmu v částce 26 000 Kč.

Minimální mzda je pro rok 2023 stanovena ve výši 17 300,- Kč (pro rok 2022 byla stanovena ve výši 16 200,- Kč). 

Zaručená mzda je pro rok 2023 stanovena pouze pro práce zařazené do kategorie 8, a to ve výši 34 600,- Kč, pro ostatní skupiny prací zůstává stejná jako v roce 2022.

Nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP je splněn dosažením příjmů 8 650,- Kč v daném kalendářním měsíci, v roce 2022 to byla částka ve výši 8 100 Kč.

Hranice příjmů pro účast na nemocenském pojištění je na úrovni měsíčního příjmu 4 000,- Kč

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN