Tuzemské stravné 2018

10.12.2018 13:34

S platností od 1. 1. 2018 jsou nově legislativně upraveny prováděcí vyhláškou MPSV č. 463/2017 Sb. částky stravného při tuzemských a zahraničních služebních cestách a dále průměrné ceny pohonných hmot včetně náhrady za použití soukromých vozidel k služebním účelům.

 

Stravné v tuzemsku

Cestovní náhrady legislativně upravuje především zákoník práce.

§ 163 odst. 1 a se týká zaměstnanců v podnikatelské sféře a § 176 odst. 1 upravuje sazby cestovních náhrad zaměstnanců v státním sektoru.

Rozdíl spočívá v tom, že pro zaměstnance v podnikatelském sektoru je určena minimální hodnota stravného pro každý den. Zaměstnavatel však může zaměstnancům poskytnout stravné vyšší, avšak stravné vyplacené nad rámec stanovým zákonem (maximální hodnota stravného poskytnutá zaměstnancům ve státním sektoru) bude zaměstnanci přidaněn ve mzdě (podléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění). Pro zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad.

Naproti tomu, zaměstnavatel v státním sektoru může vyplatit minimální i maximální hodnotu stravného. Hodnota stravného je určena vnitřním předpisem zaměstnavatele.

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 (zaměstnanci v podnikatelském sektoru) zákoníku práce nejméně ve výši:
 • 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) ve výši:
 • 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
V nepodnikatelské sféře nepřísluší stravné zaměstnanci, pokud mu během pracovní cesty která trvá:
 • 5 - 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla
 • 12 - 18 hodin, byla poskynuta 3 bezplatná jídla

 

Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

 

Optimální stravenka

Maximální daňové uznatelná částka zaměstnavatele nastravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů je daňově uznatelný příspěvek poskytovaný až do výše 55% ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně do výše 70% uvedeného stravného.

 

Daňově uznatelný příspěvek na stravenku činí pro rok 2018 65 Kč (70% z hodnoty straveného ve výši 93 Kč). 

Pokud tedy zaměstnavatel hradí 55% hodnoty stravenky je daňově opritmální stravenka pro rok 2018 ve výši 118 Kč. 

 

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třítí zákoníku práce činí:

 • 30,50 Kč u benzinu natural 95 oktanů
 • 32,80 Kč  u benzinu natural 98 oktanů
 • 29,80 Kč u motorové nafty

Minimální výše sazby základní náhrady uvedená v § 157 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), byla pro rok 2018 stanovena za 1 km jízdy:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek na 1,10 Kč/km,
 • u osobních silničních motorových vozidel na 4,00Kč/km,
 • tzn. u nákladních automobilů a autobusů činí podle § 157 odst. 5 zákoníku práce 7,80 Kč/km (jedná se o dvojnásobek sazby stanovené pro osbní silniční motorová vozidla)

Zpět

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN