Upozornění na postup správců daně při vyřizování znepřístupněných podání došlých do datových schránek finančních úřadů a finančních ředitelství v období od 27. 12. 2012 do 31. 12. 2012

12.01.2013 15:37

Ke dni 1. 1. 2013 došlo v daňové správě k přechodu na novou organizační strukturu. Na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, bylo nově vytvořeno mimo jiné 14 finančních úřadů a Odvolací finanční ředitelství.

Přechod na novou organizační strukturu měl být zajištěn tím, že dosavadní datové schránky původních finančních úřadů a finančních ředitelství měly být znepřístupněny k půlnoci z 31. 12. 2012 na 1. 1. 2013 a měly být pro správce daně přístupné i po 1. 1. 2013, neboť doručit do nich se dalo až do 31. 12. 2012 do 23 hod 59 min 59 s.

Dne 1. 1. 2013 v ranních hodinách však bylo znepřístupněno otevření podání došlých do datových schránek zrušených orgánů veřejné moci (tedy původních finančních úřadů a finančních ředitelství, zřízených podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů), a to zpětně k 27. 12. 2012. Všechny neotevřené zprávy byly systémem označeny jako nedoručitelné a orgány Finanční správy ČR přestaly mít možnost tyto zprávy otevřít.

Byť tento technický zásah nemohla Finanční správa ČR jakkoli ovlivnit, neboť správa týkající se též znepřístupnění datových schránek je v gesci Ministerstva vnitra, omlouvá se Finanční správa ČR všem dotčeným daňovým subjektům za nastalou situaci.

Skutečnost, že správce daně nemůže otevřít již doručenou datovou zprávu, přirozeně nemůže být přičítána k tíži daňových subjektů, které se pokusily v uvedených dnech doručit podání způsobem umožněným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Proto finanční úřady v těchto dnech postupně individuálně oslovují všechny daňové subjekty, kterých se popsaná situace týká, se žádostí o opětovné podání původního podání, a to kterýmkoliv způsobem umožněným v § 71 daňového řádu. Podání bude považováno za účinné k původnímu datu podání, pokud jej daňový subjekt podá znovu ve správcem daně stanoveném termínu. V případě, že podání bude zopakováno, respektive správce daně bude s jeho obsahem seznámen, budou pro podatele zachovány procesní účinky původního podání.

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN