Změny v účetnictví pro rok 2016

02.11.2015 17:31

Upozorňuji na věcné změny v účetnictví pro rok 2016

1. přírůstky nebo úbytky zásob vytvořených vlastní činností - bude o nich účtováno do nákladů na účty skupiny 58 (dříve bylo účtováno jako o výnosech)

2. přijaté dary - provozní i finanční budou účtovány do provozních výdajů (dříve bylo účtováno jako zvýšení kapitálu)

3. aktivace zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vl. činností - snížení nákladů v účtové skupině 58 (dříve se účtovalo do výnosů)

4. zrušeno vykazování mimořádného výsledku hospodaření - dochází ke zrušení účtové skupiny 58 a 68 pro mimořádné výsledky hospodaření, úč. skupina 68 se zcela ruší, úč. skupina 58 je nově určena pro účtování změny stavu zásob vytvořených vl. činností a aktivací)

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN