KVALIFIKACE

 

Ing. Romana Nováková je daňovým poradcem zapsaným od roku 2007 v seznamu Komory daňových poradců ČR pod ev.číslem 004113,  od roku 2008 je zapsána v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. V témže roce se stala členem Asociace insolvenčních správců a členem Sekce České advokátní komory pro insolvenční právo. Od roku 2012 působí v pracovní skupině pro insolvenční právo při Komoře daňových poradců ČR a taktéž v pracovní skupině při Asociaci insolvenčních správců zabývající se vývojem nového produktu pro transparentní zpeněžování majetku. Současně se ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti podílí na přípravě testových otázek ke zkouškám insolvenčních správců v oblasti pracovního práva. Od roku 2010 je zapsaná v Evropském seznamu daňových poradců .V letech 2007-2011 byla členem Finanční komise při Městské části Praha 2, kde působila jako odborník Úřadu městské části. V roce 2015 se stala členem Rady expertu ASIS a působí na poli sjednocování insolvenčního a daňového práva.

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN