LIKVIDACE SPOLEČNOSTi

Likvidací společností rozumíme zpravidla ukončení její činnosti. Rozhodnutí společníků týkající se likvidace společnosti může mít nejrůznější důvody, např. splnění účelu činnosti, nemožnost realizace podnikatelského záměru, nedostatek zakázek a následné utlumování činnosti apod. Bez likvidace může být společnost zrušena pouze v případě, že má právního nástupce, anebo společnosti nezbyl po ukončení insolvenčního řízení žádný majetek. Vstupem  společnosti.....

Povinnosti likvidátora

  • sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy a soupis jmění
  • oznámení o vstupu společnosti do likvidace všem známým věřitelům
  • zveřejnění rozhodnutí o zrušení společnosti v Obchodním věstníku
  • přezkoumání přihlášených pohledávek do likvidace
  • převedení veškerého majetku na peníze
  • sestavení závěrečné účetní závěrky
  • podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříků případně podání insolvenčního návrhu, jsou-li k tomu zákonné důvody

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN