Další postup finanční správy u ručení za nezaplacenou daň

13.09.2013 11:52

Finanční správa ČR prodlužuje  období, za které nebude uplatňovat  ručení  příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň (podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění)  v případě, pokud byla úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo  zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je zveřejněn v Registru plátců DPH u poskytovatele plnění.

Důvodem tohoto postupu je  započatý legislativní proces, který směřuje ke změně ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.  Podle návrhu novely by se ručení uplatnilo  až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti v platném znění.  

(V návrhu novely se v této chvíli za limitní považuje překročení dvojnásobku částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tj. překročení částky 700 000 korun).

Finanční úřady nebudou s ohledem na výše uvedené vyzývat ručitele k úhradě nedoplatku, u kterého dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH  vznikne ručení do 31. 12.2013.

 

Více informací najdete v inforrmaci   Generálního finančního ředitelství.  

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN