DPH u elektřiny a plynu od 1.1.2024

19.02.2024 18:29

Na základě změny zákona o DPH se od 1.1.2024 mění DUZP u dodání elekřiny a plynu a to tak, že DÚZP je nově stanoveno jako den vyhotovení dokladu o vyúčtování. Změna je uvedena v § 21 odst. 4 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty. 

Při fakturaci v cizí měně bude jako kurz použit kurz devizového trhu ČNB platný v den vystavení dokladu. 

 

§ 21

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

(4) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné

b) dnem

1. vyhotovení dokladu o vyúčtování při dodání elektřiny, plynu, tepla nebo chladu, sdílení elektřiny nebo poskytnutí související služby v elektroenergetice, související služby v plynárenství nebo jiné služby poskytované za podmínek stanovených energetickým zákonem, nejpozději však uplynutím lhůty pro poskytnutí takového vyúčtování podle energetického zákona, nebo dnem zjištění skutečné spotřeby, pokud energetický zákon nestanoví povinnost poskytovat takové vyúčtování

 

 

§ 21 - Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

(4) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné

b) dnem

1. vyhotovení dokladu o vyúčtování při dodání elektřiny, plynu, tepla nebo chladu, sdílení elektřiny nebo poskytnutí související služby v elektroenergetice, související služby v plynárenství nebo jiné služby poskytované za podmínek stanovených energetickým zákonem, nejpozději však uplynutím lhůty pro poskytnutí takového vyúčtování podle energetického zákona, nebo dnem zjištění skutečné spotřeby, pokud energetický zákon nestanoví povinnost poskytovat takové vyúčtování

 

§ 21 - Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

(4) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné

b) dnem

1. vyhotovení dokladu o vyúčtování při dodání elektřiny, plynu, tepla nebo chladu, sdílení elektřiny nebo poskytnutí související služby v elektroenergetice, související služby v plynárenství nebo jiné služby poskytované za podmínek stanovených energetickým zákonem, nejpozději však uplynutím lhůty pro poskytnutí takového vyúčtování podle energetického zákona, nebo dnem zjištění skutečné spotřeby, pokud energetický zákon nestanoví povinnost poskytovat takové vyúčtování

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN