Evropská komise rozhodla v případu Fiat a Starbucks

02.11.2015 22:31

Dne 21. října 2015 Evropská komise dospěla k závěru, že daňové výhody, které dostal Fiat v Lucembursku a Starbucks v Nizozemsku, odporují pravidlům Evropské unie o státní podpoře.

Z vyšetření vyplynulo, že ceny zboží a služeb, za které si mezi sebou prodávají společnosti v rámci skupin Fiat a Starbucks, neodpovídají tržním podmínkám. Zisk Starbucks byl z většiny převáděn do zahraničí, kde rovněž nebyl zdaněn, a společnost Fiat zdaňovala pouze malý díl svého skutečného zisku.

Více  zde: 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN