Koeficienty k dani z příjmu fyzických osob

25.06.2020 14:14
 • minimální mzda pro rok 2020 je stanovena ve výši 14 600Kč
 • zaručená mzda (nejnižší cena práce podle jeji složitosti, odpovědnosti a namáhavosti) pro rok 2020 se pohybuje od 14 600 Kč do 29 200 Kč
 • minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2020 je stanovena ve výši 1 971 Kč pro osoby bez zdanitelných příjmů
 • minimální záloha na důchodové pojištění OSVČ s hlavní činností je pro rok 2020 ve výši 2 544 Kč, pro OSVČ s vedlejší činností je pro rok 2020 ve výši  1 018 Kč
 • zdanění důchodcu - osvobození důchodu: ti důchodci, kteří zároveň pracují a podnikají a dosáhnou dalších příjmů nad 840 000 Kč, nebo těch, jejichž penze přesáhne 36-ti násobek minimální mzdy ( 36 * 14 600 Kč = 525 600 Kč) platné pro dané období. Do limitu 840 000 Kč se počítají příjmy dle § 6,7, a 9. Osvobozen je roční důchod ve výši 525 600 Kč
 • školkovné: maximální výše slevy dle § 35bb je omezena na jedno dítě částkou minimální mzdy, tedy částkou 14 600 Kč
 • daňový bonus: je podmíněn § 35c  ZDP (dosažení ročního příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy) anebo příjmů podle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň ve výši 87 600 Kč
 
 • minimální mzda pro rok 2019 je stanovena ve výši 13 350 Kč
 • zaručená mzda pro rok 2019 muže činit až 26 700 Kč
 • minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2019 je stanovena ve výši 1 803 Kč pro osoby bez zdanitelných příjmů
 • zdanění důchodcu - osvobození důchodu: ti důchodci, kteří zároveň pracují a podnikají a dosáhnou dalších příjmů nad 840 000 Kč, nebo těch, jejichž penze přesáhne 36-ti násobek minimální mzdy ( 36 * 13 350 Kč = 480 600 Kč) platné pro dané období. Do limitu 840 000 Kč se počítají příjmy dle § 6,7, a 9. Osvobozen je roční důchod ve výši 480 600 Kč
 • školkovné: maximální výše slevy dle § 35bb je omezena na jedno dítě částkou minimální mzdy, tedy částkou 13 350 Kč
 • daňový bonus: je podmíněn § 35c  ZDP (dosažení ročního příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy) anebo příjmů podle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň ve výši 80 100 Kč
 

 

 • průměrná mzda stanovená pro rok 2016 je ve výši 27 006 Kč, přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0246; všeobecný vyměřovací základ  je ve výši 26 357 Kč, průměrná mzda je stanovena jako jejich násobek: 26 357*1,0246 = 27 005 Kč
 • minimální měsíční záloha na sociální zabezpečení činí měsíčně částku 1 972 Kč, novou zálohu je OSVČ povinen uhradit v měsíci, ve kterém podává "přehled příjmů a výdajů",  maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení je stanoven ve výši 1 296 288 Kč
 • minimální výše zálohy zdravotního pojištění pro OSVČ je pro rok 2016 stanovena ve výši 1 823 Kč. K 1.1.2015 dochází ke zrušení maximálního vyměřovacího základu, není tedy stanovena maximální výše zálohy. Záloha se hradí podle skutečné výše příjmů.
 • redukční hranice pro účely nemocenského pojištění pro rok 2016 - 901 Kč -1 351 Kč -2 701 Kč (sdělení MSPV č. 272/2015 Sb.)

 

 • minimální mzda je stanovena ve výši 9 900 Kč
 • minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2015 je stanovena ve výši 1 337 Kč pro osoby bez zdanitelných příjmů
 • zdanění důchodcu: ti důchodci, kteří zároveň pracují a podnikají a dosáhnou dalších příjmů nad 840 000 Kč, nebo těch, jejichž penze přesáhne 36-ti násobek minimální mzdy ( 36 * 9 900 Kč = 356 400 Kč) platné pro dané období. Do limitu 840 000 Kč se počítají příjmy dle § 6,7, a 9.
 • školkovné: maximální výše slevy dle § 35bb je omezena na jedno dítě částkou minimální mzdy, tedy částkou 9 900 Kč
 • daňový bonus: je podmíněn § 35c odst. 4 ZDP (dosažení ročního příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy) resp. § 35d odst. 4 ZDP (měsíční příjem ve výši poloviny minimální mzdy
 • daňové zvýhodnění na první dítě je 13 404 Kč, na druhé dítě 17 004 Kč a na třetí a další dítě 20 604 Kč

 

 • průměrná mzda stanovená pro rok 2015 je ve výši 26 611 Kč, přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0273; všeobecný vyměřovací základ zůstal nezměněn a je ve výši 25 903 Kč, průměrná mzda je stanovena jako jejich násobek: 25 903*1,0273 = 26 611 Kč
 • minimální mzda je stanovena ve výši 9 200 Kč
 • minimální měsíční záloha na sociální zabezpečení činí měsíčně částku 1 943 Kč, novou zálohu je OSVČ povinen uhradit v měsíci, ve kterém podává "přehled příjmů a výdajů",  maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení je stanoven ve výši 1 277 328
 • minimální výše zálohy pro OSVČ je pro rok 2015 stanovena ve výši 1 797 Kč. K 1.1.2015 dochází ke zrušení maximálního vyměřovacího základu, není tedy stanovena maximální výše zálohy. Záloha se hradí podle skutečné výše příjmů.
 • zdanění důchodcu: ti důchodci, kteří zároveň pracují a podnikají a dosáhnou dalších příjmů nad 840 000 Kč, nebo těch, jejichž penze přesáhne 36-ti násobek minimální mzdy platné pro dané období (36  * 9 200 Kč). Do limitu 840 000 Kč se počítají příjmy dle § 6,7, a 9.

 

 • průměrná mzda stanovená pro rok 2014 je stanovena částkou 25 942  Kč, přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0015, všeobecný vyměřovací základ činí 25 903 Kč, průměrná mzda se stanoví jako jejich násobek: 25 903 * 1,0015 = 25 942 Kč
 • minimální záloha na sociální pojištění pro rok 2014 je stanovena ve výši 1 894 Kč, novou zálohu je nutno uhradit v měsíci, ve kterém OSVČ podává "přehled příjmů a výdajů", maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení, tj. 48násobek průměrné mzdy, činí 1 245 216 Kč
 • minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2014 je stanovena ve výši 1 752 Kč, novou zálohu je nutno uhradit už za leden 2014! maxiální vyměřovací základ není pro roky 2013 až 2015 stanoven!
 • zdanění důchodcu: ti důchodci, kteří zároveň pracují a podnikají a dosáhnou dalších příjmů nad 840 000 Kč, nebo těch, jejichž penze přesáhne 36-ti násobek minimální mzdy ( 36 * 8 500 Kč) platné pro dané období. Do limitu 840 000 Kč se počítají příjmy dle § 6,7, a 9.

 

 • průměrná mzda stanovená pro rok 2013 je dána částkou 25 884 Kč
 • maximální vyměřovací základ je ve výši 48násobku průměrné mzdy, tedy v částce 1 242 432 Kč
 • minimální záloha na sociální pojištění pro rok 2013 je stanovena ve výši 1 890 Kč, novou zálohu je nutno uhradit v měsíci, ve kterém OSVČ podává "přehled příjmů a výdajů".
 • minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2013 je stanovena ve výši 1 748 Kč, novou zálohu je nutno uhradit už za leden 2013!

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN