Konec generálního pardonu

12.10.2020 18:17

Generální pardon vyhlášený ve Finančním zpravodaji 6/2020 odpouští úroky z prodlení u opožděně uhrazených záloh na daň silniční za 1. a 2. Q 2020 (splatno 15.4. a 15.7.2020), budou-li uhrazeny nejpozději 15.10.2020.

 

Pokud by byly zálohy za 1. či 2.Q 2020 uhrazeny např. až 16.10.2020, tedy jen s jednodenním zpožděním oproti generálnímu pardonu, tak by se neúročil jen tento den zpoždění, ale podle obecných pravidel počínaje všechny dny počínaje 5. pracovním dnem následujícím po splatnosti daně (počínaje 22.4. v případě zálohy za 1.Q a počínaje 22.7. v případě zálohy za 2.Q), tedy za 178 (u zálohy za 1.Q) resp. 87 dní prodlení (u zálohy za 2.Q). Za období do 30.6.2020 úrok z prodlení činí 16,00 % p.a. a za období od 1.7.2020 činí 14,25 % p.a. Záloha za 1.Q uhrazená až 16.10.2020 by tak byla zatížena úrokem z prodlení 7,28 % neuhrazené zálohy a u zálohy za 2.Q uhrazené až 16.10.2020 by úrok činil 3,4 % neuhrazené zálohy. Zejména u vyšších záloh je tedy nutné ohlídat úhradu nejpozději do 15.10.2020.

 

Daňový balíček č. 299/2020 Sb. přinesl pro vozidla nad 3,5 tuny, u kterých je základem daně největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav (např. nákladní automobily) či součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav (návěsy), snížení sazby daně silniční. Toto snížení činí ve většině případů 25 %.


 

Nové sazby daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona o dani silniční v porovnání s původními sazbami jsou dostupné z plné verze této informace. U vozidel s 1 až 3 nápravami a základem daně do 3,5 tuny zůstaly sazby daně stejné (např. u nákladního automobilu s dvěma nápravami a největší povolenou hmotností do 3,5 tuny). Ve 3 případech – pravděpodobně nedopatřením - se sazba nesnížila o 25 %, ale o 15 až 17 %. přinesl do daně silniční pouze změny sazeb daně. U osobních automobilů se sazby nezměnily, u všech ostatních vozidel (nákladní automobily, přívěsy, návěsy atd.) se sazby daně snížily ve většině případů o 25 %.

 

Nové sazby daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona o dani silniční v porovnání s původními sazbami jsou uvedeny v samostatném souboru. U vozidel s 1 až 3 nápravami a základem daně do 3,5 tuny zůstaly sazby daně stejné (např. u nákladního automobilu s dvěma nápravami a největší povolenou hmotností do 3,5 tuny). Ve 3 případech – pravděpodobně nedopatřením - se sazba nesnížila o 25 %, ale o 15 až 17 %. přinesl do daně silniční pouze změny sazeb daně. U osobních automobilů se sazby nezměnily, u všech ostatních vozidel (nákladní automobily, přívěsy, návěsy atd.) se sazby daně snížily ve většině případů o 25 %.

 

Změna sazeb je účinná od 1.7.2020, avšak použije se zpětně pro celý rok 2020. Snížení nebylo přijato jako přechodné opatření, ale jako opatření trvalé (obdobně jako přeřazení některých služeb do 10% sazby DPH od 1.7.2020) a bude platit i pro rok 2021 a další roky (nedojde-li ke změně zákona).

 

Nové sazby daně bylo možné zohlednit již při platbě zálohy k 15.7.2020. Podle nových sazeb bude zpětně přepočítána záloha nejen za 2.Q 2020, ale i za 1.Q 2020 – viz příklady 1 a 2 v plné verzo téo informace a také informace Finanční správy.

 

Autor článku: Pavel Běhounek

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN