Nová sleva na pojistném na sociální zabezpečení

07.02.2023 10:05

Na základě novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, došlo k zavedení slevy na pojistném, které odvádí zaměstnavatel u určitých skupin zaměstnanců v pracovním poměru se zkráceným úvazkem. 

Výše slevy činí 5% z vyměřovacího základu, sleva se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

Skupiny zaměstnanců:

  •  starší 55 let
  • pečující o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo má v péči, která nahrazuje péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu
  • pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I. (lehká závislost) nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II. (středně těžká závislost) nebo stupni III. (těžká závislost), anebo stupni IV. (úplná závislost)
  • zároveň se připravuje na budoucí povoloání studiem
  • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci
  • je osobou se zdravotním postižením (mimo chráněný trh práce)
  • je mladší 21 let

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN