Opatření covid 19

02.12.2021 17:13

1.12.2021 schválili poslanci návrhy krizového ošetřovného, tzv. izolačky a kompenzačního bonusu 2022.

- izolačku vyplácenou zaměstnanci vedle mzdy lze vyplácet nejdéle do 28.2.2022, zpětně náleží pouze těm zaměstnancům, kterým byla karanténa nařízena po 30.11.2021 a bude trvat k datu účinnosti zákona, tedy k datu vyhlášeníí ve Sbírce zákonů, což je po 15.12.2021

- zaměstnancům v karanténě s výdělkem do cca 35 tis hrubého v podstatě zůstane zachován jejich příjem, u zaměstnanců s vyšším příjmem bude izolačka činit 370 Kč denně

- izolačku bude vyplácet zaměstnavatel a o příslušnou část si bude snižovat platby pojistného na sociální zabezpečení

-  program ANTIVIRUS A byl prodloužen do konce února 2022; za karanténu či izolaci může zaměstnavatel získat příspěvek  80% uznatelných nákladů (náhrada mzdy + odvody pojistného), max do výše 39 tis Kč měsíčně na jednoho zaměstnance

- program ANTIVIRUS B je obnoven na dobu 1.11.2021 do 28.2.2022, vztahuje se zejména k omezení výroby pro nedostatek součástek. Výše příspěvku činí 60% uznatelných nákladů, max 29 tis Kč měsíčně na zaměstnance

- v karanténě nařízené KHS vystavuje e-neschopenku hygiena

- krizové ošetřovné je stanoveno ve výši 80% denního vyměřovacího základu a činí minimálně 400 Kč denně při uzavření škol. Lze jej čerpat od 1.11.2021 do 28.2.2022

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN