Prominutí příslušenství daně a zálohy na daň silniční

06.04.2022 11:35

Upozorňujeme na Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události , které: 

1. promíjí  úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, vzniklý na dani z přidané hodnoty za období 02-08/2022 (nebo za období I. nebo II. čtvrtletí roku 2022) za podminky, že k úhradě daně k níž se předmětný úrok váže, dojde nejpozději do 31.10.2022. Rozhodnutí se týká pouze těch plátců daně z přidané hodnoty, jejichž převažující část příjmů pochází z podnikání v oblasti dopravy, a kteří tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně. 

 

2. promíjí zálohy na daň z daně silniční za zdaňovací období roku 2022 splatné v roce 2022. 

 

Upozorňujeme, že (dosud) nedošlo ke zrušení daně silniční, a podle aktuálně platných předpisů bude nutno tuto daň do 31.1.2023 uhradit.

Výše uvedené "Rozhodnutí" bylo zveřejněno ve  Finančním zpravodaji č. 6/2022. 

 

 

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN