Správný postup při výpočtu DPH

12.04.2013 19:44

Správný výpočet DPH

Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služeb má svá pravidla a zákonitosti, která jsou daná v § 37 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zákon správný výpočet DPH formuluje takto:

 

§ 37 Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby

(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.

(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

 

Jakýkoli jiný postup při výpočtu DPH je nesprávny. Při výpočtu DPH je nutno použít přepočítací koeficient, který se vypočítá jako:

  • U 21% DPH je postup výpočtu koeficientu 21/121=0,1736
    21 je jako 21% daň a 121 je částka s daní. Koeficient se zaokrouhluje na 4 desetinná místa
  • U 15% DPH je postup výpočtu koeficientu 15/115=0,1304
    15 je jako 15% daň a 115 je částka s daní. Koeficient se zaokrouhluje na 4 desetinná místa

 

Příklad:

Cena s 21% DPH je 121 000,- Kč.

DPH: 121 000*0,1736 = 21 006,-
Základ daně = 121 000-21 006 = 99 994,-

 

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN