Ústavní soud dal za pravdu Komoře daňových poradců u kontrolních hlášení

23.01.2017 23:20

Komora daňových poradců ČR vítá rozhodnutí Ústavního soudu ve věci kontrolního hlášení. Ten konstatoval, že daňové formuláře musí být stanoveny vyhláškou ministerstva financí, nikoliv pouze rozhodnutím finanční správy, které nepodléhá žádné kontrole. 

Dal tak za pravdu dlouhodobým námitkám Komory proti stávající praxi, kdy, slovy ústavního soudu, formulář kontrolního hlášení získává podobu právního předpisu, který ukládá konkrétní povinnosti. A protože povinnosti jsou v zákoně vymezeny velmi neurčitě a široce, jejich konkretizace je na ministerstvu financí, které tak fakticky obchází legislativní proces. 

Elektronizaci správy daní vítáme, ale opakovaně jsme namítali, že tato elektronizace, zejména způsob jejího provádění, nemůže probíhat na úkor ústavně chráněných práv daňových subjektů,“ zdůrazňuje Ing. Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce Správa daní a poplatků KDP ČR. Komora daňových poradců proto vyzývala finanční správu a ministerstvo financí k tomu, aby provedli změnu v daňovém řádu a formuláře byly vydávány vyhláškou ministerstva financí. 

Ing. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR, k tomu dodává: „Komora dlouhodobě odmítá a kritizuje praxi, kdy jsou nové údaje, které je povinen daňový subjekt uvádět v daňových přiznáních a netýkají se výpočtu daně, stanovovány pouze prostřednictvím formulářů k podávání daňových přiznání či poučení k nim.“ Komora souhlasí s tím, že je třeba najít nástroje k zabezpečení efektivního výběru daní, nemůže ale přitom platit zásada „účel světí prostředky“. 

Ústavní soud dal parlamentu roční lhůtu k tomu, aby proces stanovení obsahu kontrolního hlášení uvedl do souladu s ústavním pořádkem. Komora vyzývá ministerstvo financí, aby vzalo rozhodnutí Ústavního soudu vážně a vztáhlo jeho závěry na veškeré daňové formuláře. Komora daňových poradců je připravena poskytnout finanční správě maximální součinnost.

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN