Vybrané smluvní státy a metody zamezení dvojího zdanění

01.10.2014 22:10

Metody vylouceni dvojího zdanění vůči českým rezidentům dle smluv o zamezení dvojího zdanění 

stát

metoda prostého zápočtu

metoda vynětí s výhradou progrese

Slovensko

všechny příjmy

osvobozené příjmy dle smlouvy

SRN

dividendy, licence, kapitálové zisky, tantiemy, příjmy umělců a sportovců

ostatní příjmy

Rakousko

všechny příjmy

osvobozené příjmy dle smlouvy

Polsko

všechny příjmy

ostatní příjmy

Rusko

všechny příjmy

osvobozené příjmy dle smlouvy

USA

všechny příjmy

ostatní příjmy

Velká Británie

dividendy, licenční poplatky, tantiemy, příjmy umělců a sportovců

ostatní příjmy

Kanada

všechny příjmy

osvobozené příjmy dle smlouvy

Itálie

dividendy, licence, tantiemy, příjmy umělců a sportovců

ostatní příjmy

Španělsko

dividendy, licence, tantiemy, příjmy umělců a sportovců

ostatní příjmy

Ukrajina

všechny příjmy

osvobozené příjmy dle smlouvy

Metoda vyloučení dvojího zdanění týkající se příjmů ze závislé činnosti

metoda prostého zápočtu

metoda vynětí s výhradou progrese

Irsko

Velká Británie

Rakousko

Německo

Slovensko

Itálie

Švýcarsko

Španělsko

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN