Vymezení pojmu "nebytový prostor" pro daně z příjmů, pro daň z nemovitých věcí a pro daň z nabytí nemovitých věcí

07.01.2014 16:46

Právní úprava:
a) Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor. Viz např. § 4 odst. 1 písm. a) a u), § 6 odst. 3, § 15 odst. 3  odst. 3, § 24 odst. 2 písm. za), § 38l odst. 1 písm. e) a g) ZDP 2014
b) Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, v některých případech s dovětkem „…užívané společně s bytem. Viz např. § 4a  písm. g) a h) ZDP 2014, § 7 odst. 1 písm. c) a d) , § 8 odst. odst. 1 a 2 a § 15 odst. 3 písm. c) zákona č. 340/2014 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném pro rok 2014
c) Jednotka, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru (absentuje garáž). Viz § 8 odst. 3 a v § 9 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném pro rok 2014
d) Jednotka, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor. Viz např. § 4a odst. 1 písm. g) ZDP 2014 a v § 8 odst. 1 zákona č. 340/2014 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném pro rok 2014


Jak lze tedy vymezit nebytové prostory podle citovaných ustanovení a odlišit je od obdobných prostor, jejichž existence v jednotce nemá právní následky, spojované s nebytovými prostory?


Vymezení nebytových prostorů
Předmětné nebytové prostory jsou součástí pouze takové jednotky, která zahrnuje:
a) pouze jeden nebytový prostor a, jde-li o jednotku podle NOZ, pak i podíl na společných částech (tj. nezahrnuje žádný byt),
Jedná se o jednotky podle NOZ nebo zákona č. 72/1994 Sb. Společné části nejsou součástí jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., pouze se s ní povinně převádí. Naopak jsou součástí jednotky podle NOZ.
b) soubor výlučně nebytových prostorů v rámci jedné jednotky (viz § 1158 odst. 1 NOZ), nebo
Jedná se o jednotky podle NOZ. Tyto jednotky zahrnují také podíl na společných částech. Samostatnost těchto nebytových prostorů v rámci jednotky je zjevně zřejmá z prohlášení vlastníka.
c) soubor bytu (bytů) a nebytového prostoru (nebytových prostorů) v rámci jedné jednotky (viz § 1158 odst. 1 NOZ).
Jedná se pouze o jednotky podle NOZ. Tyto jednotky zahrnují také podíl na společných částech. Samostatnost tohoto nebytového prostoru v rámci jednotky je zjevně zřejmá z prohlášení vlastníka

 

Mezi tyto nebytové prostory nepatří:
a) Vedlejší místnosti, které jsou částí bytu, jako například neobytná kuchyň, neobytná hala, komora, spíž, šatna, prádelna, sušárna, sklep, dřevník, kolna, a to i v případě, že leží mimo společné uzamčení.
Mezi tyto místnosti spadají jakékoli prostory v bytové jednotce vzniklé prohlášením vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Tento zákon neumožňuje v rámci jedné jednotky vytvoření souboru bytu a nebytového prostoru; všechny prostory v takové bytové jednotce jsou částí bytu.
Mezi tyto místnosti dále spadají jakékoli prostory, které jsou částí bytu, který je součástí jednotky podle NOZ.

b) Místnosti, které jsou společnou částí domu, jako například garáž, sklep, komora, sklad.
Tyto místnosti nejsou součástí jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., pouze se s ní povinně převádí. Naopak jsou součástí jednotky podle NOZ.


Pokud je tedy v projektové dokumentaci místnost v jednotce označena například jako komora, je nutné posoudit její právní postavení. Pouze v případě, že půjde o komoru, která není vedlejší místností bytu jako část bytu, ani není místností, která je společnou částí domu, může jít o nebytový prostor ve smyslu předmětných ustanovení.

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN