Zpětný pronájem nemovitostí z pohledu DPH

18.11.2021 11:03

Prodej nemovitosti a jeho zpětný pronájem s opcí odkupu nepovažuje Soudní dvůr EU za dodání zboží.

V rozsudku C-201/18 se Soudní dvůr EU zabýval situací, kdy společnost prodala nemovitost finanční instituci. Zároveň si nemovitost pronajala zpět s opcí odkupu po 15 letech.

Soud zvažoval, zda došlo v tomto v případě k dodání zboží ve smyslu DPH. Dopadem obou transakcí nicméně podle soudu je, že finanční instituce nemohla vůbec nakládat z nemovitostí jako vlastník. Tato práva zůstala společnosti.

Finanční leasing se zpětným odkupem se pro účely DPH považuje za dodání zboží. Z pohledu DPH by tedy došlo v jeden okamžik k dodání zboží ze společnosti na finanční instituci a zpět.

Důsledkem je tedy přehodnocení transakce na pouhý způsob financování.

Zdroj: Verlag Dashofer

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN