likvidace společnosti

Vstupem společnosti do likvidace se novým statutárním orgánem společnosti stává její likvidátor, jenž je oprávně činit jménem společnosti právní úkony směřující k její likvidaci. Likvidátora jmenuje vždy valná hromada, vstup do likvidace a jmenování likvidátora musí mít formu notářského zápisu. Likvidace společnosti se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

Do likvidace může vstoupit společnost také na základě rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, a to vždy z důvodu neplnění zákonných povinností - společnost např. nepořádá řádné valné hromady, pozbyla svůj statutární orgán např. odstoupením jednatele z jeho funkce a společníci nejmenovali nového jednatel, společnost nesídlí na adrese, kterou má uvedenou v obchodním rejstříku apod. Při této formě likvidace společnosti jmenuje soud likvidátorem jednatele nebo společníka společnosti, není-li to možné, je jako likvidátor na základě Usnesení soudu jmenována osoba, která je rovněž zapsána v registru insolvenčních správců, a která také řádně funkci insolvenčního správce vykonává.

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN